علی ترابی
|

چشمه هزارون قائم شهر؛ آب معدنی و شفا دهنده

چشمه هزارون در روستای واسکس قائمشهر و در مجاورت امامزاده زکریا خودنمایی می کند. به عبارتی یک جاده فرعی از مسیر اصلی تهران-شمال منشعب شده و به طرف شرق امتداد یافتع و پس از حدود 1/5 کیلومتر به روستای واسکس قائم شهر می رسد. چشمه هزارون با مقدار آب 1/5 لیتر در ثانیه در مجاورت امامزاده زکریا خودنمائی می کند. وجود یک آبشار کوچک، درختان بلند قدیمی، از جاذبه های مهم قائم شهر است که به ویژه در فصل تابستان پذیرای خیل عظیم علاقمندان به طبیعت و آرامش و گردشگران فراوانی است. آب این چشمه به لحاظ وجود مواد معدنی برای درمان بیماری های پوستی و امراض استخوانی مفید می باشد و بنا به اعتقاد بومیان، آب آن شفادهنده است. راه دسترسی به روستای واسکس از خروجی شهر قائم شهر به طرف تهران، پس از مسافت حدود 3 کیلومتر در ابتدای جاده سوادکوه از نقطه ای به نام عبور متانکلا با جاده فرعی اسفالته از بزرگراه تهران-شمال منشعب شده و به طرف شرق امتداد می یابد و پس از طی حدود 1/5 کیلومتر به روستای واسکس می رسد.

مطالب مرتبط