علی ترابی
|

منطقه شکار ممنوع چاه نفت

منطقه شکار ممنوع چاه نفت در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی داراب در استان فارس و در مجاورت جاده داراب-بندرعباس قرار دارد. پوشش گیاهی این منطقه عبارتند از بنه، قیچ، بادام وحشی، تنگرس، درمنه، شقایق وحشی، ارس، کیکم و گیاهان خانواده گندمیان. این منطقه زیستگاه جانورانی همچون کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، شغال، روباه معمولی، روباه سردُم سفید، تشی، خرگوش، هوبره، دراج، کبک، تیهو، کبوتر، قمری، بلدرچین و … می باشد.

مطالب مرتبط