علی ترابی
|

مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان در کنار میدان مشتاق شهر قرار گرفته است. از جمله مساجد 4 ایوانی می باشد که دارای سر در بلند صحن، ایوان و شبستان است. این مسجد در دوران حکومت امیر مبارز الدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا گردیده است. تاریخ بنا در کتیبه سر در اصلی مسجد، 750 هـ.ق ذکر شده ولی در دوره های بعد تعمیراتی در آن صورت گرفته است. مرمت کاشی کاری ایوان بزرگ در زمان وکیل الملک و کاشی کاری ستون های داخل مسجد و احداث شبستان شمالی در دوره اخیر انجام شده است. باشکوه ترین قسمت مسجد جامع کرمان، کاشی کاری معرق محراب است.

مطالب مرتبط