مهدی آشوری
|

فرودگاه سمنان

فرودگاه سمنان در 10 کیلومتری جاده سمنان – مشهد ودر زمینی به مساحت 328 هکتار قرار گرفته است. فاصله فرودگاه سمنان از ورودی شرقی شهر سمنان حدود 6 کیاومتر و از مرکز شهر سمنان در فاصله تقریبی 8 کیلومتری واقع شده است. سابقه تاسیس این فرودگاه به سال 1355 برمیگردد که به صورت یک باند نیمه احداث شکل گرفت. تا سال 1375 که طی سفر ریاست جمهوری وقت ، به استان سمنان بهسازی و تطویل این فرودگاه مجددا انجام شد. فاصله زمانی ورودی بلوار فرودگاه تا ورودی شرقی شهرد سمنان، حدود 10 دقیقه ور راه دسترسی شهر سمنان به فرودگاه ابتدا از طریق بزرگراه تهران – مشهد و سپس از طریق بلوار فرودگاه تامین میشود. دسترسی این فرودگاه درکیلومتر10 جاده سمنان، مشهد، بلوار اصلی فرودگاه قرار دارد. کدپستی: 3535145111 راه های ارتباطی فرودگاه  اطلاع از وضعیت پروازهای وروردی و خروجی: تلفن گویای 199و 33350051-023 وبسایت فرودگاه: http://semnan.airport.ir وسایل حمل و نقل عمومی  تاکسی اتوبوس

برچسب‌ها

مطالب مرتبط