علی ترابی
  • خانه
  • پست‌ها
  • غار فریدون اصفهان غاری به قدمت تاریخ افسانه ضحاک
|

غار فریدون اصفهان غاری به قدمت تاریخ افسانه ضحاک

در نزدیکی شهر نیک آباد شرق شهر اصفهان در 18 کیلومتری باختری پیکان در کوه های آن منطقه غاری وجود دارد که مردم به آن غار فریدون می گویند.

وجه تسمیه غار و یا علت نامگذاری آن بخاطر روزگاریست که فریدون پیشدادی از دست ضحاک بیدادگر در کوه ها پنهان بوده و مدتی نیز در این غار زندگی میکرده است.

در درون غار فریدون تونلی به دست مردمان باستان کنده شده که با ابزارهای امروزی نیز کندن آن دشوار است رفت و آمد به درون این غار بدون طناب و ابزار کوهنوردی دشوار است و کسانی که میخواهند از غار بازدید کنند بایستی وسایل و ابزار کوهنوردی به همراه داشته باشند.

روش دسترسی به غار :

استان اصفهان، نیک آباد (70 کیلومتری جنوب شرق اصفهان)، پیکان (7 کیلومتری نیک آباد)، 18 کیلومتری غرب پیکان


مطالب مرتبط

جستجو مقالات