علی ترابی
  • خانه
  • پست‌ها
  • شهر تیتکانلو باقدمت 400ساله که به تازگی شهر شده
|

شهر تیتکانلو باقدمت 400ساله که به تازگی شهر شده

تیتکانلو در بخش خبوشان دراستان خراسان شمالی ایران است. نام از کلمه ترکی تیتکان به معنی خار بیابان گرفته شده که قبلا در مسیر دسترسی به آن به وفور دیده میشده است. مردم این شهر از دیر باز به کشاورزی و دامداری مشغول به کار بوده اند که در این میان انگور شاخص ترین محصول آن است.

تیتکانلو در آبان 1388 از روستا به شهر تبدیل گردید اما الارقم تلاش مردمش مسیولین به آن توجه نکرده و هنوز در ورود متوجه روستا بودن آن می شوید. درراه نیز وقتی از سمت فاروج به آن میروید جاده ای روستایی دارد که نشان دهنده عدم رسیدگی به آن میباشد.

بیشینه تاریخی :
قدمت تیتکانلو به 400 سال می رسد و موسسان آن 4 برادر بودند که اسم یکی از آنها قره محمد لو بوده است تیتکانلوئی ها از کرمانجهای طایفه بادلانی می باشندکه این طایفه در روستاهای یام ، خبوشان ، چری و سایر روستاهای کرد نشین اطراف فاروج می باشند.زبان آنها زازا زبان و شیعه بودند که اکثر بادلانی ها در محدوده تلاقی مرزهای سه کشور ترکیه و عراق و سوریه قرار دارند.

بافت جمعیت:
تیتکان کنونی به علت احداث چاه های عمیق از دهه چهل شمسی به بعد پذیرای چهار دسته جمعیت مهاجر بوده که باعث رشد جمعیتی در آن گردیده:
1- جمعیتی که اصالتا از سرحد شیروان و عمدتا از گنداب،قوش قلعه و اطراف آن بوده اند ، مطلعین محلی ابراز داشته اند. این گروه قبل از دهه چهل در تیتکان سکنی گزیده اند.

2-گروه صنعتگران و ابزار سازان و همچنین کارمند های دوایر دولتی که عمدتا بعد از دهه چهل آمده اند.

3- گروه عشایر کرمانج که در مسیر کوچ بعلت آبادانی روستا و و برخوردار بودن از مدارس و هم زبانی تیتکان را برای یکجا نشینی انتخاب کرده اند.

4- خانواده هایی از روستاهای اطراف مانند یام،نقاب،خبوشان و …که به علت برخورداری ازامکانات بیشتر به جای مهاجرت به شهرهایی همچون قوچان ، تیتکان را برای سکونت انتخاب کرد ه اند.

 

مردم بجز کشاورزی و دامپروری به بافتن گلیم و قالی نیز مشغول هستند که زیر مجموعه صنایع دستی استان خراسان می شود.

 


مطالب مرتبط

جستجو مقالات