علی ترابی
|

روستای تاریخی دماب با قدیمت بالای 3قرن

روستای تاریخی دماب یا سبز دره مراد آباد در شمال غربی اصفهان در منطقه ای با مکان های دیدنی قلعه سنگ ،کاروانسرای جلوگیر ،قلعه حاج حسن و قلعه علی احمد از آثار تاریخیقرار دارد.

تاریخ ایجاد روستای دماب به عنوان یک محل سکونت دائم بین سالهای 1100 تا 1150 برآورد می شود. این روستا با قدمت سه قرن، به دلیل پاره ای از ویژگی های معماری و سیاسی آن دوران چندین اثر تاریخی را در خود جای داده است. گفته می شود بانبان اصلی آبادی دو برادر مهاجر از خراسان، به نامهای محب و صالح بوده اند که دو خانواده اصلی محبی ها و صالحی ها از فرزندان این دو برادر هستند. به ظاهر شکل گیری اقتصادی و اسکان در این مزرعه، با حفر یک رشته قنات به دست همین مهاجران آغاز می شود. محور تحولات اصلی در شکل گیری روستا بیشتر محبی ها بوده اند.


مطالب مرتبط

جستجو مقالات