علی ترابی
|

ترمینال چالدران آذربایجان غربی

امکانات ترمینال چالدران فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه چالدران (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه چالدران (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه چالدران (تعاونی 3) - میهن نور پایانه چالدران (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه چالدران (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه چالدران (تعاونی 6) - عدل پایانه چالدران (تعاونی 7) - لوان نور پایانه چالدران (تعاونی 8) - راه پیما پایانه چالدران (تعاونی 9) - تک سفر پایانه چالدران (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه چالدران (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه چالدران (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه چالدران (تعاونی 13) - پارسیان پایانه چالدران (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه چالدران (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه چالدران (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه چالدران (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه چالدران - رویال سفر پایانه چالدران - سیر و سفر پایانه چالدران - ماهان سفر پایانه چالدران - جوان سیر ایثار پایانه چالدران - دسترسی ترمینال چالدران آذربایجان غربی در خیابان بسیج، شرق میدان بسیج قرار دارد. تلفن: 04432331333

برچسب‌ها

مطالب مرتبط