علی ترابی
|

ترمینال هیدج زنجان

امکانات ترمینال هیدج فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه هیدج (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه هیدج (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه هیدج (تعاونی 3) - میهن نور پایانه هیدج (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه هیدج (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه هیدج (تعاونی 6) - عدل پایانه هیدج (تعاونی 7) - لوان نور پایانه هیدج (تعاونی 8) - راه پیما پایانه هیدج (تعاونی 9) - تک سفر پایانه هیدج (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه هیدج (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه هیدج (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه هیدج (تعاونی 13) - پارسیان پایانه هیدج (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه هیدج (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه هیدج (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه هیدج (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه هیدج - رویال سفر پایانه هیدج - سیر و سفر پایانه هیدج - ماهان سفر پایانه هیدج - جوان سیر ایثار پایانه هیدج - دسترسی ترمینال هیدج در بلوار امام خمینی، خیابان حکیم هیدجی، نبش خیابان امیرکبیر، شماره 559 قرار دارد.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط