علی ترابی
|

ترمینال نقده آذربایجان غربی

امکانات ترمینال نقده فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه نقده (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه نقده (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه نقده (تعاونی 3) - میهن نور پایانه نقده (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه نقده (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه نقده (تعاونی 6) - عدل پایانه نقده (تعاونی 7) - لوان نور پایانه نقده (تعاونی 8) - راه پیما پایانه نقده (تعاونی 9) - تک سفر پایانه نقده (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه نقده (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه نقده (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه نقده (تعاونی 13) - پارسیان پایانه نقده (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه نقده (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه نقده (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه نقده (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه نقده - رویال سفر پایانه نقده - سیر و سفر پایانه نقده - ماهان سفر پایانه نقده - جوان سیر ایثار پایانه نقده - دسترسی ترمینال نقده آذربایجان غربی در کمربند جنوبی اسلامی، ابتدای اتوبان میاندوآب-مهاباد، جنب نمایندگی بهنام صحرایی قرار دارد.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط