علی ترابی
|

ترمینال مشگین شهر اردبیل

امکانات ترمینال مشگین شهر فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه مشگین شهر (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه مشگین شهر (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه مشگین شهر (تعاونی 3) - میهن نور پایانه مشگین شهر (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه مشگین شهر (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه مشگین شهر (تعاونی 6) - عدل پایانه مشگین شهر (تعاونی 7) - لوان نور پایانه مشگین شهر (تعاونی 8) - راه پیما پایانه مشگین شهر (تعاونی 9) 054-32532116 تک سفر پایانه مشگین شهر (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه مشگین شهر (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه مشگین شهر (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه مشگین شهر (تعاونی 13) - پارسیان پایانه مشگین شهر (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه مشگین شهر (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه مشگین شهر (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه مشگین شهر (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه مشگین شهر - رویال سفر پایانه مشگین شهر - سیر و سفر پایانه مشگین شهر - ماهان سفر پایانه مشگین شهر - جوان سیر ایثار پایانه مشگین شهر - دسترسی ترمینال مشگین شهر در خیابان امام واقع شده است. تلفن: 04525232116

برچسب‌ها

مطالب مرتبط