علی ترابی
|

ترمینال ماکو آذربایجان غربی

امکانات ترمینال ماکو فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه ماکو (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه ماکو (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه ماکو (تعاونی 3) - میهن نور پایانه ماکو (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه ماکو (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه ماکو (تعاونی 6) - عدل پایانه ماکو (تعاونی 7) - لوان نور پایانه ماکو (تعاونی 8) - راه پیما پایانه ماکو (تعاونی 9) 044-34222789 تک سفر پایانه ماکو (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه ماکو (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه ماکو (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه ماکو (تعاونی 13) - پارسیان پایانه ماکو (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه ماکو (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه ماکو (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه ماکو (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه ماکو - رویال سفر پایانه ماکو - سیر و سفر پایانه ماکو - ماهان سفر پایانه ماکو - جوان سیر ایثار پایانه ماکو - دسترسی ترمینال ماکو آذربایجان غربی در بلوار مدرس، روبروی نمایندگی سایپا قرار دارد. تلفن: 04434223234

برچسب‌ها

مطالب مرتبط