رضا فروتن مبارکه
|

ترمینال قائم شهر

نام تعاونی شماره تلفن
ایران پیما پایانه قائم شهر (تعاونی 1) -
پیک معتمد پایانه قائم شهر (تعاونی 2) -
سفر سیر آسیا پایانه قائم شهر (تعاونی 3) -
میهن نور پایانه قائم شهر (تعاونی 4) -
کیان سفر پاسارگاد پایانه قائم شهر (تعاونی 5) -
ایمن سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 6) -
عدل پایانه قائم شهر (تعاونی 7) -
لوان نور پایانه قائم شهر (تعاونی 8) -
راه پیما پایانه قائم شهر (تعاونی 9) -
تک سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 10) -
آریا سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 11) -
گیتی نورد پایانه قائم شهر (تعاونی 12) -
آسیا سفر پایانه قائم شهر (تعاونی 13) -
پارسیان پایانه قائم شهر (تعاونی 14) -
ترابر بی تا پایانه قائم شهر (تعاونی 15) -
جهان گشت مهر پایانه قائم شهر (تعاونی 16) -
پیک صبا پایانه قائم شهر (تعاونی 17) -
همسفر چابکسواران پایانه قائم شهر -
رویال سفر پایانه قائم شهر -
سیر و سفر پایانه قائم شهر -
ماهان سفر پایانه قائم شهر -
جوان سیر ایثار پایانه قائم شهر -

دسترسی

ترمینال قائم شهر  - جنب میدان امام - پایانه مسافربری بین شهری قایم شهر مازندران


تلفن: 01142266009


برچسب‌ها

مطالب مرتبط