عماد تباوار
|

ترمینال سنندج

توضیح در مورد ترمینال امکانات ترمینال سنندج فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه سنندج (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه سنندج (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه سنندج (تعاونی 3) - میهن نور پایانه سنندج (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه سنندج (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه سنندج (تعاونی 6) - عدل پایانه سنندج (تعاونی 7) - لوان نور پایانه سنندج (تعاونی 8) - راه پیما پایانه سنندج (تعاونی 9) - تک سفر پایانه سنندج (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه سنندج (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه سنندج (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه سنندج (تعاونی 13) - پارسیان پایانه سنندج (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه سنندج (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه سنندج (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه سنندج (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه سنندج 087-33291207 - 087-33518200 رویال سفر پایانه سنندج - سیر و سفر پایانه سنندج - ماهان سفر پایانه سنندج - جوان سیر ایثار پایانه سنندج - دسترسی آدرس ترمینال : پایانه مرکزی سنندج در حاشیه  بلوار بسیج مستضعفین در ورودی شهر سنندج واقع شده است. تلفن ترمینال سنندج: 0999

برچسب‌ها

مطالب مرتبط