علی ترابی
|

ترمینال سروآباد کردستان

امکانات ترمینال سروآباد فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه سروآباد (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه سروآباد (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه سروآباد (تعاونی 3) - میهن نور پایانه سروآباد (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه سروآباد (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه سروآباد (تعاونی 6) - عدل پایانه سروآباد (تعاونی 7) - لوان نور پایانه سروآباد (تعاونی 8) - راه پیما پایانه سروآباد (تعاونی 9) - تک سفر پایانه سروآباد (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه سروآباد (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه سروآباد (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه سروآباد (تعاونی 13) - پارسیان پایانه سروآباد (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه سروآباد (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه سروآباد (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه سروآباد (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه سروآباد - رویال سفر پایانه سروآباد - سیر و سفر پایانه سروآباد - ماهان سفر پایانه سروآباد - جوان سیر ایثار پایانه سروآباد - دسترسی متأسفانه در شهرستان سروآباد با وجود درخواست و تقاضا نسبتاً زیاد، ترمینال خاصی وجود ندارد.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط