علی ترابی
|

ترمینال دالاهو کرمانشاه

تعاونی های مسافربری

نام تعاونی شماره تلفن
ایران پیما پایانه دالاهو (تعاونی 1) -
پیک معتمد پایانه دالاهو (تعاونی 2) -
سفر سیر آسیا پایانه دالاهو (تعاونی 3) -
میهن نور پایانه دالاهو (تعاونی 4) -
کیان سفر پاسارگاد پایانه دالاهو (تعاونی 5) -
ایمن سفر پایانه دالاهو (تعاونی 6) -
عدل پایانه دالاهو (تعاونی 7) -
لوان نور پایانه دالاهو (تعاونی 8) -
راه پیما پایانه دالاهو (تعاونی 9) -
تک سفر پایانه دالاهو (تعاونی 10) -
آریا سفر پایانه دالاهو (تعاونی 11) -
گیتی نورد پایانه دالاهو (تعاونی 12) -
آسیا سفر پایانه دالاهو (تعاونی 13) -
پارسیان پایانه دالاهو (تعاونی 14) -
ترابر بی تا پایانه دالاهو (تعاونی 15) -
جهان گشت مهر پایانه دالاهو (تعاونی 16) -
پیک صبا پایانه دالاهو (تعاونی 17) -
همسفر چابکسواران پایانه دالاهو -
رویال سفر پایانه دالاهو -
سیر و سفر پایانه دالاهو -
ماهان سفر پایانه دالاهو -
جوان سیر ایثار پایانه دالاهو -

دسترسی

متأسفانه ترمینال دالاهو کرمانشاه هنوز به تصویب نرسیده و با وجود نیاز این شهر، برای ترمینال بودجه مصوب نشده است.


برچسب‌ها

مطالب مرتبط

جستجو مقالات