حبیب  کمال
|

ترمینال شهر توره استان مرکزی ایران

ترمینال توره در استان مرکزی ایران آماده خدمت رسانی به مسافران روستایی و شهری اطراف تفرش را دارد .
پایانه توره  پایانه ای روستایی ،شهری داخل استانی می باشد.

متاسفانه توره ترمینال ندارد و به صورت منظم برنامه سفری ندارد .


برچسب‌ها

مطالب مرتبط