علی ترابی
|

ترمینال بناب آذربایجان شرقی

امکانات ترمینال بناب فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه بناب (تعاونی 1) - پیک معتمد پایانه بناب (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه بناب (تعاونی 3) - میهن نور پایانه بناب (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه بناب (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه بناب (تعاونی 6) - عدل پایانه بناب (تعاونی 7) - لوان نور پایانه بناب (تعاونی 8) - راه پیما پایانه بناب (تعاونی 9) - تک سفر پایانه بناب (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه بناب (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه بناب (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه بناب (تعاونی 13) - پارسیان پایانه بناب (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه بناب (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه بناب (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه بناب (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه بناب - رویال سفر پایانه بناب - سیر و سفر پایانه بناب - ماهان سفر پایانه بناب - جوان سیر ایثار پایانه بناب - دسترسی ترمینال بناب آذربایجان شرقی مابین خیابان امام خمینی و طالقانی، خیابان بنفشه قرار دارد.

برچسب‌ها

مطالب مرتبط