یاس جهانگیری
|

ترمینال اردستان

متأسفانه ترمینال اردستان به طور واحد وجود ندارد؛ اما شرکت تعاونی های مختلف روزانه به بعضی نقاط پر تردد حرکت دارند و در واقع مسافران درب همان تعاونی سوار اتوبوس مورد نظر می شوند. به عبارت دیگر هر تعاونی دارای یک گاراژ مجزاست. تعاونی ها و شرکت ها نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه اردستان (تعاونی ‍1) - پیک معتمد پایانه اردستان (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه اردستان (تعاونی 3) - میهن نور پایانه اردستان (تعاونی 4) - کیان سفر پایانه اردستان (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه اردستان (تعاونی 6) - عدل پایانه اردستان (تعاونی 7) - لوان نور پایانه اردستان (تعاونی 8) - راه پیما پایانه اردستان (تعاونی 9) - تک سفر پایانه اردستان (تعاونی 10) - آریا سفر پایانه اردستان (تعاونی 11) - گیتی نورد پایانه اردستان (تعاونی 12) - آسیا سفر پایانه اردستان (تعاونی 13) - پارسیان پایانه اردستان (تعاونی 14) - ترابر بی تا پایانه اردستان (تعاونی 15) - جهان گشت مهر پایانه اردستان (تعاونی 16) - پیک صبا پایانه اردستان (تعاونی 17) - همسفر چابکسواران پایانه اردستان - رویال سفر پایانه اردستان - سیر و سفر پایانه اردستان - ماهان سفر پایانه اردستان - جوان سیر ایثار پایانه اردستان - آسان مهر پایانه اردستان 031-54253700 آزادگان پایانه اردستان 031-54243600

برچسب‌ها

مطالب مرتبط