عماد تباوار
|

ترمینال سردشت زیدون

امکانات ترمینال سردست زیدون

  • فروشگاه مواد غذایی
  • سرویس بهداشتی
  • تلفن همگانی
  • نمازخانه

تعاونی ها و شرکت ها

نام تعاونی شماره تلفن
ایران پیما پایانه سردست زیدون (تعاونی 1) -
پیک معتمد پایانه سردست زیدون (تعاونی 2) -
سفر سیر آسیا پایانه سردست زیدون (تعاونی 3) -
میهن نور پایانه سردست زیدون (تعاونی 4) -
کیان سفر پاسارگاد پایانه سردست زیدون (تعاونی 5) -
ایمن سفر پایانه سردست زیدون (تعاونی 6) -
عدل پایانه سردست زیدون (تعاونی 7) -
لوان نور پایانه سردست زیدون (تعاونی 8) -
راه پیما پایانه سردست زیدون (تعاونی 9) -
تک سفر پایانه سردست زیدون (تعاونی 10) -
آریا سفر پایانه سردست زیدون (تعاونی 11) -
گیتی نورد پایانه سردست زیدون (تعاونی 12) -
آسیا سفر پایانه سردست زیدون (تعاونی 13) -
پارسیان پایانه سردست زیدون (تعاونی 14) -
ترابر بی تا پایانه سردست زیدون (تعاونی 15) -
جهان گشت مهر پایانه سردست زیدون (تعاونی 16) -
پیک صبا پایانه سردست زیدون (تعاونی 17) -
همسفر چابکسواران پایانه سردست زیدون -
رویال سفر پایانه سردست زیدون -
سیر و سفر پایانه سردست زیدون -
ماهان سفر پایانه سردست زیدون -
جوان سیر ایثار پایانه سردست زیدون -
سردست زیدون سیر -

برچسب‌ها

مطالب مرتبط